Pár slov o Souboru


Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, působí již od roku 1981 dětský folklorní soubor , PRÁCHEŇÁČEK“. Do souboru přicházejí děti ve věku 6-7 let a zůstávají obvykle i po dobu studia na středních školách, tj. do 19 let.
Nábor nových členů se koná po ukončení činnosti nejstarší věkové skupiny, tj. obvykle po šesti nebo sedmi letech. Souběžně pracují vždy dvě věkové kategorie.
Prácheňáček je členem folklorního sdružení ČR a Jihočeského folklorního sdružení.

V roce 1997 se soubor stal občanským sdružením. K nácviku slouží klubovna v Domě kultury (tzv. Prácheňská jizba), kde se děti scházejí každé úterý. Podpora Města Strakonice je pro jeho existenci velmi důležitá.
Za dobu své existence vystupoval soubor při mnoha různých výročích a oslavách, ale reprezentoval Město Strakonice i na zahraničních a domácích folklórních festivalech a přehlídkách. Repertoár souboru čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z oblasti Prácheňska.

Během své činnosti soubor spolupracoval s několika lidovými muzikami. V současné době mu k tanci a ke zpěvu hraje lidová muzika Strakoňáček pod vedením Julie Vlčkové.